top of page

你最想瞭解嘅澳洲入籍問題喺晒度


根據2020年3月18日澳洲內政部官網最新入籍嘅審理時間需要21~24個月 , 以下喺最多人想要瞭解嘅幾個問題:

🤷🏻‍♂️如何申請入籍❓ 🔺入籍要求: 1️⃣遞交申請時,已經喺澳洲合法居住至少4年,其中至少一年係PR身份; 2️⃣喺澳洲居住4年期間,累計喺海外逗留既時間唔多過一年,並且喺遞交申請前一年,海外逗留時間唔多過90日; 3️⃣具有掌握基本英語溝通能力; 4️⃣可以講同理解基本英語,申請人須參加面試,須用英語講出澳洲公民既義務同權利;   5️⃣明白澳洲公民既義務同權利,申請前澳洲移民局會提供有關英語資料背誦;   6️⃣品行良好;   7️⃣打算喺澳洲居住或同澳洲保持密切關係。16歲以下小朋友可以包括喺父母任何一方既入籍申請入面,無須獨立符合居住要求。 

 

🔺滿足以上條件後,就可以提交申請表格預約考試申請入籍, 可以自由選擇紙質申請、online申請或者電話申請,但通常在線申請比較快。 🔺入籍流程: 1.通過 ImmiAccount 填寫並遞交申請表格; 2.等待通知,參加入籍考試; 3.通過入籍考試,進行宣誓頒發證書; 4.申請澳洲護照。

🤷🏻‍♀️澳洲嘅永居同公民有咩唔同❓ 永居(PR)基本上同公民享受同等福利待遇,除咗以下幾點: 1️⃣投票權(選舉權和被選舉權) 2️⃣真正地「永居」澳洲 , PR雖然可以無限制地永居澳洲,但需要每5年續簽一次居民往返簽證。如果PR持有人有犯罪記錄,當局有權收回PR並將其遣返。 3️⃣參軍服役、政府求職。 4️⃣享受澳洲護照170個免簽國帶來既通行便利。 5️⃣擔任法庭陪審員 6️⃣獲得澳洲海外領事援助 7️⃣你既小朋友都可以成為澳洲公民 8️⃣可以申請大學助學貸款

另外要注意,我哋成日聽到話「一人申請,全家移民」, 所指嘅喺拎永居,但入籍喺要求每個人單獨申請,唔可以一家人一齊申請。比如,太太達到要求,佢可以申請。但是先生未住夠,就唔可以申請。 🙇🏻‍♂️以上答案希望可以幫到各位🤗

댓글


重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page