top of page

加拿大薩省省提名移民項目(SNIP)


⭕️最新一輪邀請

儘管,加拿大都受到冠狀病毒嘅衝擊,但大多數省份嘅省提名項目仍按期進行審理。加拿大當地時間2020年8月14日,薩省省提名技術移民類別又進行新一輪嘅邀請,距離上輪邀請只有半個月,今輪最低分數69分, 由於分數要求處於低位,並且相對較穩定波幅少,加上邀請次數最少兩個月一次,可以一定程度上保證符合申請條件嘅申請人能夠喺短期之內成功獲得邀請。

所以薩省技術移民自上年大改革後,非常之受歡迎!

🔍70分咩概念❓ 薩省省提名評分標準總分 100,通過分數 60,評分項主要包括教育、工作經驗、年齡、語言 , 以上4項全部滿分都只有70分 , 所以大多數客人都需要額外加分, 真正有效嘅方案就係尋求雇主job offer,不論薩省或是其他省份,目前加拿大政策及趨勢基本上都係以雇主擔保為重心,而無雇主擔保嘅純技術移民,如果大家細心研究一下就會發現要求分數極高,最終最有效都只有行返雇主擔保做法先有保障!

📌作為一個省提名,雇主擔保唔需要申請人進行大額投資就能得到移民機會,為好多無法做商業移民項目嘅朋友開左一扇窗。 根據往次的篩選結果,熱門職業有金融理財、人力資源、行政助理、採購、化學、地質、IT、建築技師&製圖、大學講師、市場行銷、律師助理等。

🤯當前如果你仲苦惱技術移民分數太高、擔心申請週期太長、擔心成功率……等,✅不妨搵我哋嘗試瞭解下薩省僱主擔保💪🏻

Comments


重點資訊
最近查詢
過往文章