top of page

「天才與白痴」 一念之差


華人社會嘅教育,一般比較封建,家長們成日都覺得小朋友一定要考第一名,大個要讀商科,先係叻仔叻女搵到食! 正所謂「天生我材必有用」,大家又有冇諗過小朋友嘅天賦如果得到發掘,得到適當嘅培養,將來成就會更大呢?小編身邊就有一個好例子,話說中學時期有個死黨畫畫好叻,美術科年年都全級第一,但係其他科目就麻麻地,當然,老師們唔會在意美術科有幾高分,畫畫有幾靚,只係同佢講「你咁嘅成績,將來真係好難搵工,搵唔到食。」中學畢業之後,佢同屋企移民去美國,喺果邊讀書,正正係因為西方教育嘅開放思想,比人睇中咗佢嘅美術天賦,入讀一流art school,仲拎埋獎學金,今時今日事業成就非凡,仲被當日睇佢唔起嘅中學老師邀請返中學做分享!除咗小編嘅朋友之外,其實仲有其他成功例子,就好似下面所講嘅「火博士」(見下面連結)。所以話,華人填鴨式教育係「活埋」咗幾多叻仔叻女?! 有得選擇嘅,當然係比小朋友去外國讀書,而究竟單純去外國升學定係移民外國讀書著數啲呢?!呢個問題就要去我地嘅Facebook page,睇返相關嘅文章啦!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page