top of page

濁世中既一股清泉!C-6法案正式實行 入籍加拿大難度大降


加拿大移民部部長早排強調,現屆政府會盡可能將所有持永居身份既加拿大居民成為公民。轉個頭加拿大移民部就“中秋送大禮”。移民部喺10月5號公布,新既入籍法将喺10月11日生效,入籍加拿大既條件將會變得比以往寬鬆。

C-6法案重點如下: 1.允許未成年移民獨立於父母申請入籍。即使父母申請公民被拒,子女都無須等到18歲再申請。 2.取消咗原法案中規定公民要有“留加意向”條款。加拿大籍既人搬到加拿大境外長期生活,都唔會被廢除公民身份。 3.新法案廢除咗舊法案規定申請人必須喺過去6年中有4年住滿半年以上既規定。 4.移民申請入籍所需要既居住時間由依加既6年住滿4年,改為5年住滿3年。 *留學簽證同工簽期間喺加拿大既時間都可計算在內,不過居留時間以50%折算,最多計算1年。 5.新法案將入籍同語言考試既年齡由原先既14-64歲改為18-54歲。

一句講曬,喺各國都收緊入籍法既時候,加拿大C-6法案簡直就係濁世中既一股清泉。我地卓域集團創立於加拿大,係加拿大移民既專家,有興趣移民加拿大既朋友歡迎隨時透過FB或者電話搵我地卓域幫手!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square