top of page

仲想靠一個小朋友留學一家「食糊」? 冇呢支歌仔唱啦!


做家長嘅當然係想望子成龍,10年前大家諗住送仔女去留學,仔女畢業之後靠佢地做埋父母團聚移民,但今時今日已經唔同玩法!「先移民,再留學」先至係最高章!透過辦理移民到外國生活,仔女喺當地讀中小學免費之餘,仲可以用local價錢讀哈佛入劍橋(唔係護老院)等世界級大學!以低於留學嘅成本得到一張畢業證書同時仲可以換黎一家人永續嘅國籍身份同生活保障!有興趣了解更多嘅朋友仔快D聯絡我地專業嘅顧問團隊啦!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page