top of page

卓域加拿大百科:非稅務居民


加拿大係全球征稅國家,除非成為當地嘅『非稅務居民』, 否則每個當地嘅居民同公民都要為佢地嘅海外收入向加拿大政府繳納稅費。要成為『非稅務居民』嘅首要條件喺您必須要喺一名加拿大公民,除此之外仲要符合以下6點要求:

1.每年喺加拿大境內居住唔超過183日; 2.移居到外地同時擁有該地合法身份; 3.並非為咗完成某一合約或項目到外地工作; 4.喺加拿大無需要撫養嘅親屬; 5.喺加拿大無穩定居所; 6.喺加拿大無個人財產同社會關係:例如銀行帳戶、信用卡、醫保,甚至圖書證等各種會員資格。

一般情況下滿足以上6點就可以被視為加拿大『非稅務居民』。當然加拿大稅務比較複雜,唔係三言兩語可以概括曬所有嘅規條,想要了解更多加拿大資訊,歡迎繼續follow我地卓域嘅FB,包您學到嘢。

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page