top of page

卓域加拿大百科-個人稅


加拿大稅務居民每年都需要就佢地嘅境內外收入繳納省同聯邦個人入息稅Personal Income Tax,當地嘅入息稅係以累進形式計算,而每個省/地區徵收嘅稅率不一,咁究竟邊個省嘅個人入息稅率係最高?係唔係越發達地區稅率就越高?唔講喇,去圖!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square