top of page

加拿大魁北克省投資移民計劃(QIIP)9月10號再度重新開放!!


加拿大QIIP計劃再度重新開放, 但內容已有所更改,投資要求大幅提高,計劃投資額由原來嘅80萬加元上升到120萬加元,淨資產證明則由160萬加元上升到200萬加元或以上。呢個計劃有兩個參加方案比你選擇, 第一個係投資120萬加元, 5年後由魁北克省政府擔保返還本金, 而第二個係一次性支付融資35萬加元嘅利息, 不過資金不作返還,。呢個計劃一直都好受市場歡迎, 主要原因係申請人只需要投資當地金融市場,無需經營實體公司, 即可一步取得永居身份。計劃接受申請嘅時間去到2019年3月15日, 名額有限,額滿即止,小編建議有興趣移民加拿大嘅朋友仔,快D捉緊機會, 搵我地卓域專業嘅團隊查詢詳情啦!!

參考文章: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/...

#移民 #加拿大 #加拿大投資移民 #BCPNP #卑詩省移民 #卑詩省省提名移民 #企業家移民 #企業移民 #entrepreneur #企業家 #移民加拿大 #免費教育 #醫療福利 #好山好水好福利 #卓域集團 #卓域移民 #愛德華王子島省移民 #PEI省 #正規 #移民計劃

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page