top of page

移民台灣門檻低, 登上移民熱門之選!!


根據台灣內政部移民署統計,今年頭三個月已經有615名香港居民取得台灣居留許可, 分別比去年同期上升16%, 港人移民台灣人數創新高已經唔再係新聞, 依家只需要投資600萬新台幣係台灣經營生意1年,喺呢1年內唔離開台灣超過30天,就可以取得台灣永久居留權。有唔少年輕人透過台灣創業移民由香港嘅打工仔變成小老闆, 為自己闖出一片天, 而唔少移民左去台灣嘅朋友仔, 都覺得台灣無論幾忙都有屬於自己嘅生活空間, 相反香港無時無刻都有壓力。如果有興趣移民台灣或者想了解更多移民資訊嘅朋友仔,可以搵我地卓域專業嘅團隊咨詢一下!!

參考文章: https://hk.lifestyle.appledaily.com/…

#台灣 #台灣移民 ##創業 #成本低 #台灣護照 #租金貴 #移民資訊 #專業團隊 #卓域 #卓域移民 #投資 #600萬新台幣 #成立公司

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page