top of page

Good News!! 加拿大宣布逐年增加移民數量!!


加拿大聯邦移民部長胡森(Ahmed Hussen)上星期三宣布,到2021年,加拿大接受移民人數每年增至35萬。除左大幅提高移民接收目標, 加拿大政府亦同時追加更多移民安居服務撥款。不過,可能每年移民人口目標35萬對加拿大黎講仍然未夠, 加拿大經濟顧問委員會係2016年報告中提出建議每年引入45萬移民先能夠滿足需求, 原因在於一D地區勞動力短缺、人口老化問題嚴重,急需引入大量經濟類移民。既然加拿大好希望吸引更多新移民人士, 有興趣移民加拿大嘅朋友仔就要捉住呢波熱潮,搵我地卓域專業嘅團隊了解更多加拿大嘅技術同投資移民啦!!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square