top of page

突發!移民無得拖!Tier 1投資者計劃停止接受申請!


據英國各大傳媒報道,英國移民局7/12突然暫停接受Tier 1 投資者移民計劃,直至另行通知!原本Tier 1 投資者移民計劃無語言或背景要求,只需投資200萬英鎊於英國金融市場(股票或債券)或者企業,就可以帶埋配偶同18歲以下子女全家移民英國,5年投資期內符合居住條件就可以成為英國永居PR。報道指呢次暫停Tier 1投資者計劃主要係因為資金來源審查太寬鬆,令唔少黑錢流入英國。英國移民局將會重新審視計劃,預期未來將會提高門檻以及資金來源證明,唔再好似依加咁簡單。

至於港人最喜愛嘅20萬英鎊Tier 1企業家移民計劃雖然今次未受影響,不過預期移民局都會好快作出行動,收緊門檻。有興趣做Tier 1企業家移民計劃嘅各位真係無得再拖,快D打俾我哋卓域做個專業咨詢喇。

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square