top of page

推動分手潮? 澳洲移民改革,單身人士最高分?


澳洲上星期宣佈技術移民計分制將會改革,但係呢次嘅改革除咗「例行」咁變得更難之外,仲推出咗一個「神奇嘅概念」:除非配偶擁有澳洲所需技術或永居權,否則單身人士申請更有優勢。

新規定適用於所有現時嘅計分制技術移民簽證,修訂包括: - 45 歲以下配偶/未婚伴侶具備澳洲政府需要嘅「適用技能」及英文達標,可加 10 分; - 偏遠地區親屬擔保或獲得州及領地政府提名,可獲 15 分; - 特定科學、科技、工程以及數學專才 (STEM) 加 10 分; - 申請人配偶/未婚伴侶具備足夠嘅英語能力,加 5 分。 - 單身人士加 10 分。 **其他嘅計分方法,包括年齡、工作經驗、學歷等唔變。

今次改革引起爭議主要因為單身人士竟然比有配偶/未婚伴侶嘅人士多5分!澳洲政府解釋,主要因為新規定下有「適用技能」嘅配偶會加 10 分,為咗公平起見單身人士都會獲得加分。重點係同一系統下假如配偶無澳洲政府要求嘅「適用技能」,就算英文達標都只有5分。(變相推動分手潮?)政府補充,如果申請人配偶或伴侶擁有澳洲公民或永居身分,會同單身人士一樣加 10 分。(有配偶係澳洲永居權可直接透過家庭團聚擔保移民,無需計分…)以上提到嘅移民改革將會喺11月正式實施,如果係單身嘅朋友,11月后申請就最啱;相反有配偶/未婚伴侶嘅人士要申請澳洲技術移民就要快!想了解更多,快d搵我哋卓域咨詢喇!

文章參考:https://www.sbs.com.au/…/ao-zhou-yi-min-gai-ge-dan-shen-jia…

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page