top of page

馬爾他四代移民+免費純英式教育都平過國際學校學費?!


我諗香港好多人都唔識馬爾他依個國家 , 就算識果D都只係因為睇過洪永城係TVB嘅節目《退休地圖》入面介紹過馬爾他買樓好平 , 好適合退休 , 但唔好以為佢樓價平就係蟹貨 , 佢樓價升幅竟然超過香港!! 位居《全球樓價指數》第一!! 根據馬爾他中央銀行(CBM)統計及萊坊報告指出,2016年度,馬爾他樓價上漲13.8%,2017年上漲14.6% , 2018年第二季度上漲16.9% , 而香港上漲15.9%屈居第二 ! 加上當地教育資源優質 , 成本又底 , 使到馬爾他喺茫茫移民大海中,漸漸浮出海面, 初露鋒芒,成為移民界黑馬!

子女嘅教育係移民中嘅重頭戲,可憐天下父母心!多數父母為左俾小朋友接受更好嘅教育而選擇移民。好多家長首先會諗英國,因為名牌學校眾多,教育資源優質,可惜既係英國移民政策再度提高門檻 , 極度難符合申請要求 , 對比之下,馬爾他集眾多優勢於一體,享受住同英國同等質量嘅教育,移民成本只係英國嘅20分之1! 另外相比申請英國移民,申請馬爾他簡直係飛一樣嘅感覺,要求低,審批快,拎住馬爾他PR返學so easy!

馬爾他係世界唯一歐盟國+申根國+歐元區+英聯邦四位一體的國家,因為曾屬英國殖民地 , 所以官方語言喺英文同馬耳他語 , 當地實行英文教學+歐盟教育,直通歐美大學無障礙!

加上教育資源非常豐富,本地人口僅46萬,全國共有學校340所,教育資源人均比例喺7:1(世界領先)。馬爾他學費低廉,公立學校免費,私立學校學費相當於香港國際學校嘅30%~50%;如果你以為學費低,教學質量就喺豆腐渣師資,咁我只可以講:香港人,正面D啦~~人地馬爾他師資力量係百分百雄厚,教師都係牛津、劍橋,哈佛等歐美名校畢業架!

我地卓域講得話平 , 當然要符合港人預算 , 儘管馬爾他集眾多優勢於一體 , 仲可以4代人都拎到身份 , 即呀爺呀嫲呀爸呀媽老婆仔女都帶曬過去都只係14萬歐羅, 即130萬港幣都唔洗! 係香港讀國際學校由小學讀到上中學冇200萬都埋唔到單啦!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square