top of page

250萬港元或以下移民選擇!


★亞洲之選: 馬來西亞第二家園計劃 台灣港澳人士投資移民 新加坡EP實體企業移民 ★歐洲之選: 希臘置業移民 馬耳他MRVP投資移民 ★美洲之選: 美國EB-3非技術性移民 加拿大魁北克省PEQ經驗類移民 加拿大BC省LMIA技術移民 ★大洋洲之選: 紐西蘭技術/優才移民 唔講咁多,想了解計劃詳情就打俾我哋卓域做專業嘅咨詢喇! Call Us:3520 2475 Add: 香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈29樓02-03室 #移民 #離開香港 #卓域移民 #卓域 #置業移民 #技術移民 #非技術性移民 #EB3 #美國移民 #美國 #加拿大移民 #加拿大 #LMIA #BC省 #PEQ #PNP #讀書移民 #低成本移民 #希臘移民 #希臘 #買樓移民 #第二家園 #MM2H #移民馬來西亞 #馬來西亞 #新加坡 #移民新加坡 #新加坡EP #紐西蘭技術移民 #紐西蘭移民 #優才移民 #紐西蘭 #台灣600萬新台幣移民計劃 #企業移民 #600萬 #移民台灣 #台灣 #LK

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page