top of page

互惠協議對紐西蘭公民移居澳洲有乜幫助?移民紐西蘭成功率有幾高?


✍🏻2001年2月26日, 澳洲同紐西蘭簽定新嘅“雙邊條約”(New Bilateral Social Security Arrangement)

✈透過“444SCV特別類別簽證”(Special Category Visa),可以係澳洲無限期工作讀書居住。

👷‍♂紐西蘭人持SCV入境澳洲後,唔再需要揾澳洲嘅僱主做擔保,可以直接被澳洲嘅僱主聘請

👩🏻‍🎓小朋友在澳洲讀書,只需支付非常優惠嘅學費

🎊SCV持有人亦可以通過189/ 190簽證, 申請澳洲永居

🚦值得一提嘅係呢兩種簽證,只係對紐西蘭公民“沒有年齡限制”

大量成功個案,恭喜近期成功獲得批准嘅客戶。

☎想成為下一個成功人士?快D來同我哋嘅顧問傾下啦!

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square