top of page

澳洲最新2018-2019財年度技術移民官方配額出爐!!


今個財年度嘅技術移民配額比上一年減少左605個,其中最大嘅受害者係會計同工程職業嘅朋友仔,配額大幅度下降50%, 相反今年IT嘅移民配額就增加左接近60%,所以身為IT專業人員嘅朋友仔要好好把握機會啦,不過一D非熱門職業嘅配額今年都有明顯嘅增加,例如:土木工程、教師、註冊護士等等。其實每一年嘅移民配額都會有所改變,所以想移民嘅朋友仔, 必須要提前做好準備,如果唔係嘅話,機會黎到都未必把握到,如果有興趣移民嘅朋友仔,不妨搵我地卓域專業嘅移民團隊了解同咨詢一下,可能你會發現移民並唔係你想像中咁難。

#移民澳洲 #澳洲工作 #澳洲189 #澳洲190 #澳洲489 #189簽證 #190簽證 #489簽證 #技術移民 #卓域集團 #卓域移民 #技術人才 #專業人士 #65分 #工作經驗 #技術移民 #成本低 #零投資 #一人申請 #全家移民 #永居 #澳洲技術移民 #香港人 #會計師 #護士 #工程師 #有才華 #有經驗

重點資訊
最近查詢
過往文章
卓域Facebook
  • Facebook Basic Square
bottom of page